முதற் பக்கம்

From Wikipedia!
Jump to: navigation, search
மேலும் பார்க்க: test2.wikipedia.org, test.wikidata.org

இது மீடியாவிக்கி மென்பொருளில் இயங்கக்கூடிய சோதனை விக்கி. விக்கிமீடியாவின் மற்ற விக்கிகள் இயங்கும் அதே பதிப்பிலேயே இதுவும் இயங்குகிறது. ஆயினும், இங்குள்ள சில வசதிகள் சோதனைமுறையில் இயக்கப்படக்கூடும். இந்த தளத்தில் உள்ள உள்ளடக்கத்தில் வழு இருக்கவும் கூடும்.

இந்த விக்கியின் தற்போதைய பதிப்பு 1.31.0-wmf.30 (e8360e8). சோதனைவிக்கி என்னும் பக்கத்தில் இதை கட்டமைப்பது எப்படி என்பதை அறியலாம்.


இங்கு பங்களிப்பதற்கு முன் படித்தறிய வேண்டியவை

அணுக்கக் கோரிக்கைகள்

விக்கிமீடியத் திட்டங்கள்